ชื่อ: Different World Reincarnation as a Sage

ปีที่ออก: 2019

สถานะ: None

เรื่องย่อ: คำว่าปราชญ์ อ่านออกเสียงว่า "ประ-หลาด" ..... ผลงานแบบปราชญ์ๆ เป็นอันดับสาม ของผู้แต่งปราชญ์เทพเกิดใหม่ไปเป็นตราไร้ค่า กับเกิดใหม่ไปเป็นปราชญ์แกร่ง ซึ่งคราวนี้เป็นโลกแบบเกม

จำนวนตอนทั้งหมด: 10 ตอน